Stabilirea conţinutului de zahăr în must

Acest instrument este pentru toţi cei care vor să convertească conţinutul de zahăr al unei soluţii între diferite scale de zahăr (dulceaţă). Având în vedere faptul că fiecare scală are la bază un alt principiu de stabilire a conţinutului de zahăr, valorile rezultate nu sunt şi nici nu pot fi absolut exacte. Însă sunt suficiente pentru utilizare practică.

Criterii

Valoare  
Procentul de nezaharuri %
Densitatea relativă a soluţiei

Rezultate

Scala Brix   °Bx
Mustimetru standardizat   °NM
Mustimetru Oechsle   °Oe
Mustimetru Klosterneuburg   °KMW
Scala Baumé ()   °Bé
Scala Balling   °Bg
Scala Plató   °P
Densitatea soluţiei măsurate   g/cm3

Pentru măsurarea conţinutului de zahăr în struguri serveşte refractometrul RWN10-ATC, care are scala standardizată de mustimetru (Československý normalizovaný moštoměr) (°ČNM, °NM), mustimetru Klosterneuburg (°KMW, °Kl, Babo), mustimetru Oechsle (°Oe) şi scala universală Brix (°Bx). În afară de acestea, conţine şi scala pentru estimarea conţinutului natural de alcool %VOL în funcţie de conţinutul de zahăr măsurat de mustimetru standardizat (a se vedea anexa la legea nr. 321/2004 M. Of.).


Tabelul conţinutului de zahăr al strugurilor pentru vinuri cu proprietăţi

Vin cu proprietăţi Scala cehoslovacă standardizată de mustimetru (Československý normalizovaný moštoměr) [°NM]
Cabinet Se produce din struguri, care au atins cel puţin 19 grade de conţinut de natural zahăr.
Recoltă târzie Se produce din struguri, care au atins cel puţin 21 grade de conţinut de zahăr natural.
Selecţie de struguri Se produce din struguri, care au atins cel puţin 24 grade de conţinut de natural zahăr.
Selecţie de boabe Se produce din boabe alese, care au atins cel puţin 27 grade de conţinut natural de zahăr.
Selecţie de boabe stafidite Se produce din boabe alese, care au atins cel puţin 32 grade de conţinut natural de zahăr.
Vin de gheaţă Se produce din struguri, care au fost recoltaţi la minus 7 °C şi mai puţin, în timpul recoltei şi a prelucrării au rămas congelaţi şi mustul obţinut a avut cel puţin 27 de grade de conţinut natural de zahăr.
Vin de paie Se produce din struguri, care înainte de prelucrare au fost depozitaţi pe paie sau pe stuf, sau au fost agăţaţi într-o zonă ventilată timp de cel puţin 3 luni, iar mustul obţinut a avut cel puţin 27 de grade de conţinut natural de zahăr.

Densimetru Balling, scala Brix, Mas Sacch, procentul de masă al zahărului

Indică numărul de kilograme de zahăr în 100 kg soluţie de zahăr pură la 20 °C. Acelaşi raport a fost utilizat în proiectarea scalei Brix destinate pentru măsurarea densităţii soluţiei cu refractometru.

Scala cehoslovacă standardizată de mustimetru (Československý normalizovaný moštoměr)

Se foloseşte pentru stabilirea conţinutului de zahăr în must pe teritoriul Republicii Cehe şi al Slovaciei. În scala acestuia este încadrată şi influenţa nezaharurilor. Rezultatele măsurării indică numărul de kilograme de zahăr în 100 l must (°NM, uneori şi °ČNM). Scala are intervalul 10 - 30 °NM.

Mustimetru Klosterneuburg, Klosterneuburg - Mostwaage, Babo

Se foloseşte în primul rând pe teritoriul Austriei şi al Ungariei. A fost creat în anul 1861 de baronul August Wilhelm von Babo (de aici provine şi prescurtarea folosită uneori °Babo, chiar dacă prescurtarea oficială este °KMW, uneori se mai foloseşte °Kl) şi a fost folosită pe întreg teritoriu al Austro-Ungariei. În scala acestuia este încadrată şi influenţa nezaharurilor. Rezultatele măsurării indică numărul de kilograme de zahăr în 100 kg de must.
În fosta Cehoslovacie a fost înlocuit mai târziu cu scala standardizată de mustimetru (Československý normalizovaný moštoměr).

Mustimetru Oechsle

Se foloseşte în primul rând pe teritoriul Germaniei şi al Elveţiei. În scală nu este inclus conţinutul de nezaharuri - acestea se includ în rezultatele măsurării în mod empiric, în baza condiţiilor naturale de maturare a vinului. Acesta este motivul pentru care în Germania se folosesc grade Oechsle puţin diferite decât în Elveţia.
Aşadar, conversia în gradele mustimetrului standardizat este doar aproximativă, se consideră că în anii nefavorabili mustul conţine 3 % nezaharuri (mai puţin zahăr, mai mulţi acizi), iar în anii favorabili 2 %.