Compensarea automată a temperaturii (ATC)

ATC - compensarea automată a temperaturii

Temperatura este unul din factorii cei mai importanţi, care influenţează precizia valorilor măsurate, fiind sursa celor mai mari inexactităţi în cadrul măsurării. Schimbarea temperaturii influenţează în mod esenţial indicele de refracţie - la încălzirea lichidului scade densitatea acestuia (se măreşte volumul lichidului, iar greutatea rămâne în mod natural aceeaşi), în consecinţă, creşte viteza de propagare a luminii în lichid, având ca rezultat scăderea indicelui de refracţie.

Refractometrele optice utilizează compensarea automată liniară a temperaturii, cu ajutorul căreia se ating rezultate suficient de precise, prin urmare, în intervalul de temperaturi specificat nu este necesară adăugarea unor valori de corecţie. Cu toate acestea, este adevărat că la marginile intervalului de temperatură specificat, compensarea liniară atinge rezultate cu precizie cea mai mică. Aşadar, atunci când este posibil, măsuraţi în condiţii de temperatură constantă, când refractometrul optic şi lichidul măsurat vor fi suficient de mult timp într-un mediu cu aceeaşi temperatură (cel mai bine în jur de 20 °C).

În cazul în care refractometrul nu este echipat cu compensarea temperaturii, nu trebuie să credeţi că este vorba de un dispozitiv mai puţin valoros. În acest caz, în mediul cu aceeaşi temperatură ar trebui să fie nu doar refractometrul şi mostra măsurată, ci şi soluţia de calibrare. Se procedează astfel că mai întâi trebuie efectuată calibrarea, cu ajutorul soluţiei de calibrare se setează valoarea „zero” şi imediat apoi se măsoară mostra propriu-zisă. În cazul în care temperatura ambiantă se schimbă repede în cadrul măsurării, trebuie să efectuaţi din nou calibrarea.